ЖРТВЕ У СРЕМУ 1941—1945.

ИМПРЕСУМ

Главни и одгорни уредник др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине, председник Комисије за прикупљање података о жртвама на територији Срема у току Другог светског рата од 1941. до 1945. године

ПРОЈЕКТНИ ТИМ

др Милан Кољанин, председник Радне групе Комисије за прикупљање података о жртвама на територији Срема у току Другог светског рата од 1941. до 1945. године

Александар Бурсаћ, виши архивист, Архив Војводине

Ивана Петровић, виши архивист, Архив Војводине

Владимир Мучибабић, оператер у процесу дигитализације

Војислав Поповић, Inform Technologies

САРАДНИЦИ ИЗ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Кристијан Обшуст, архивист, помоћник директора Архива Војводине

Илдико Мергеш, виши архивист

Татјана Цавнић, архивист

Јованка Алимпић Вујичић, архивист

Јелка Тинтор, архивист

Александар Димитријевић, архивист

Зорица Барош, архивист

Данијела Ћургуз, архивски помоћник прве врсте

Снежана Аксић, архивски помоћник прве врсте

Бранислава Матић Видовић, архивски помоћник прве врсте

Лазарела Зиројевић

Иван Реџек

Ана Тамара Девић

СПОЉНИ САРАДНИЦИ

Дејан Уметић, в. д. директора Историјског архива „Срем“

Оливера Делић, музејски саветник, Музеј Срема

Ђорђе Бошковић, музејски саветник, Завичајни музеј Рума

Дарјуш Самии, музејски саветник, Музеј Војводине

Славен Чоловић, архивист, Архив Југославије

Архив Војводине изражава захвалност организацијама и појединцима који су помогли у реализацији пројекта:

Музеју Војводине, Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица (Горани Лемајић), Заводу за заштиту споменика културе Града Београда, Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе Нови Сад, Историјском архиву „Срем“, Музеју Срема, Завичајном музеју Рума, Архиву Југославије, Музеју жртава геноцида, СУБНОР-у (Боро Ерцеговац, председник ГО Београд; Иван Морић, ОО Земун; Гојко Смрзлић, МО Јаково; Љубомир Јовановић, ОО Сурчин), председнику Градске општине Сурчин Стевану Суши, ЈП „Војводинашуме“ (Живану Ненадовићу), ЈП Национални парк „Фрушка гора“, као и другим представницима локалних самоуправа и организација и појединцима.