КУЛТУРОЦИД

Упоредо са спровођењем политике уништења српског народа (убијањем, протеривањем и насилним покатоличавањем), као и уништења Јевреја и Рома, и у Срему се на удару власти усташке Независне Државе Хрватске и немачких јединица нашла културна баштина ових народа. Уз остале, податке и о овој врсти злочина је прикупљала Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини, чија се архивска грађа чува у фонду Ф.183 Архива Војводине. Резултате свога рада на овом пољу, Комисија је 1946. године представила у виду елабората „Злочини на културно-историјским споменицима и предметима у Срему“.

Архив Војводине, Ф.183, Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини – Нови Сад (1944-1948), 1941-1950, Злочини и злочинци, Срем (опште, I-IV),

III група масовних злочина окупатора и њихових помагача почињених у Срему: злочини на културно-историјским споменицима и предметима у Срему
Scroll to Top