Листа жртава

Презиме, име родитеља и име
Националност
Година рођења
Пребивалиште
Место страдања
Година страдања
Scroll to Top