О ЖРТВАМА

Статистичке анализе података о жртвама Другог светског рата у Срему нам помажу да боље сагледамо размере почињених злочина, као и да посебно истакнемо неке њихове аспекте, иначе тешко уочљиве у огромној маси прикупљених података.

Scroll to Top